Hva er depresjon?

September 27th, 2012 | Posted by Marcel in Artikkel | Behandling | Polaritetsterapi

Hva er egentlig depresjon? Hvorfor blir vi deprimerte? Og hva kan vi gjøre for å komme ut av denne tilstanden? Her ser vi på denne tilstanden ut i fra et polaritetsterapeutisk syn.

Sammen med en tilstand av depresjon finner vi ofte følelser av avmakt, hjelpeløshet og meningsløshet. At vi ikke har frihet til å ta valg og at vi ikke kan gjøre noe med den situasjonen vi er i. Alt blir grått og begrensende. Vi synker inn i oss selv og ned i vårt indre mørke.  Vi blir slappe og slitne og mister livsgleden.

Ordet depresjon har sin opprinnelse i det latinske ordet depressio(n-) og ’deprimere’ – å trykke ned, undertrykke. I ordets opprinnelse finner vi også noe av svaret på hvor denne tilstanden kommer fra og hva som kan reversere den. Det som er blitt trykket ned må få lov til å komme opp igjen. Det undertrykte må komme til uttrykk.

Ved å få det undertrykte materialet (følelser, minner, tanker) opp til overflaten og la det komme til uttrykk frigjøres kreftene som er bundet til det og man kan få tilbake kreftene igjen. Ofte er dette knyttet til ubehagelige følelser og opplevelser som vi ikke ønsker å møte, men i anerkjennelsen og aksepten av disse følelsene finner vi også tilbake til den gleden som ligger bundet til de negative følelsene.

“…Vi føler oss fastlåste uten mulighet til å gjøre endringer. Vi ser ikke lenger lyset i enden av tunnelen og resignerer.”

Noe av det mest vesentlige i en depresjon, slik jeg ser det, er at vi gjennom å ikke makte å møte negative følelser og begrensninger som en utilfredsstillende jobbsituasjon, negative og destruktive relasjoner, å ikke delta i positive aktiviteter og traumatiske hendelser, undertrykker vi vår egen handlekraft. Handlekraften er nært knyttet til følelsen av frihet og er vår iboende kraft til å endre vår tilværelse og negative faktorer i livet vårt. Vi føler oss fastlåste uten mulighet til å gjøre endringer. Vi ser ikke lenger lyset i enden av tunnelen og resignerer.

Polaritetsterapi bygger på den urgamle ayurvediske legevitenskapen fra India og er et fem-element system.  Det betyr at vi ser mennesket som drevet av fem grunnleggende elementer som symbolske uttrykk for forskjellige krefter og funksjoner i kroppen. De fem elementene er: jord, luft, ild, vann og eter. Ilden er den kraften som gir retning i livet og gjør oss i stand til å handle og ta grep, den er også forbundet med intellektet, varmen i kroppen og fordøyelsen.

Når vi blir deprimerte undertrykker vi ild-energien – vår handlekraft og livsgnist. Opplevelser der vi opplever å komme til kort, hvor livet og følelser blir overveldende, og vår følelse av kontroll over eget liv forsvinner, fører til at ild-energien blir undertrykket. Jo større belastning og jo lenger denne tilstanden vedvarer jo dypere ned i systemet/kroppen vår trykkes ilden. Vi begrenser gjerne også åndedrettet som et uttrykk på vår egen livstretthet og gir dermed ikke surstoff til ildkraften eller de metabolske prosessene i kroppen (cellene i kroppen trenger oksygen for å fungere normalt). Vi blir trette, irriterte eller bare apatiske.

Apati har i likhet med depresjon en interessant etymologisk opprinnelse. Det kommer fra gresk ’apathēs’ som betyr ’uten følelse’. Vi presser følelsene så langt unna vår oppmerksomhet at vi slipper å kjenne på dem, men sammen med de negative følelsene undertrykker vi også vår egen glede og de gode følelsene i livet, vi blir numne og uinteresserte.

“…gleden ved å frigjøre all den kraften som ligger bundet i oss og vinne tilbake vår handlekraft og mulighet til å endre vår livssituasjon er langt større.”

Denne undertrykkelsen gir seg ofte utslag også fysiologisk som stiv muskulatur i nakke, skuldre og mellomgulvet. Vi lager ’vanntette’ skott mellom vår oppmerksomhet og de undertrykte følelsene gjennom å stramme tverrgående muskulatur i overkroppen. Dette hindrer fri flyt av kroppsvæsker (blod og lymfevæske) som bringer næringsstoffer og oksygen til kroppen og fjerner avfallsstoffer og strømmen av informasjon og energi gjennom kroppen. Muskelspenningene påvirker kroppsholdningen ved at vi gjerne synker litt sammen når muskulaturen strammes fordi vi ’holder’ på følelser og på pusten. Sentralnervesystemet som går ned gjennom ryggraden og forgrener seg ut til alle organene i kroppen kan komme i klem hvis ryggraden blir komprimert og/eller skjev. Nerver i klem kan gi smerter og påvirke organfunksjonene.

Når man får løst opp muskulære og energetiske spenninger og blokkeringer åpnes muligheten for de undertrykte følelsene til å komme opp til vår bevissthet og komme til uttrykk. Vi får muligheten til å gi slipp på dem.

Dette kan være en tøff prosess; det er ofte en god grunn til at vi ikke kunne eller ønsket å se på de følelsene vi har undertrykket i utgangspunktet. Men gleden ved å frigjøre all den kraften som ligger bundet i oss og vinne tilbake vår handlekraft og mulighet til å endre vår livssituasjon er langt større.

 

For å lese mer om polaritetsterapi klikk her

For å lese om hvordan en typisk behandlingstime arter seg klikk her

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Improve Your Life, Go The myEASY Way™