Slik er en typisk behandling steg for steg

Her beskriver  jeg mer i detalj hvordan en typisk behandling arter seg. Dette er gjerne slik den første behandlingen gjennomføres da jeg begynner bredt for å balansere kroppen og finne ut hvor nettopp dine problemområder ligger. Underveis i behandlingen vil vi gå mer direkte på dine spesifikke problemområder. Men først må vi få flyten i hele kroppen igang.

Jeg begynner gjerne ved hodet og nakken og bruker litt tid på at du skal få tak i pusten din og “lande” på behandlingsbenken. Avhengig av hvorvidt du er stiv eller har smerter i nakken bruker jeg gjerne en del tid for å myke opp og få drenert oppsamlet lymfevæske og bedre blodtilstrømningen til hodet.

Herfra jobber jeg meg nedover kroppen ved å løse opp i vev og muskler med milde manipulasjoner som vugging og strekking samt lette berøringer hvor klienten får tid til å kjenne hvor stivheter og anspente muskler sitter og rolig gi slipp på disse spenningene.

I polaritetsterapien jobber vi ganske mye med føtter og tær. Her ligger det reflekspunkter til hele kroppen og det er også gjerne et sted hvor vi er blokkerte. Disse områdene gir mye diagnostisk informasjon for den videre behandlingen. Herfra kan de valgte teknikkene variere etter den enkeltes behov. Men som regel går jeg her over til å jobbe med de spesifikke problemer. For å gjøre dette brukes hele tiden kroppskontakt med begge hendene, noen ganger som lette berøringer andre ganger må jeg gå dypere inn i vevet for å frigjøre blokkerte områder og tilbakestille fri flyt til og gjennom området av blod og lymfevæske, og på et mer grunnleggende nivå energien. Energien er nøkkelen her, den er den underliggende faktoren. Når energien flyter fritt vil også de kroppslige systemer og flyt gjenoppta sin optimale funksjon.

Mot slutten av timen vil jeg som regel bruke noen balanserende teknikker for å få de endringene som har oppstått gjennom timen til å sette seg og balanseres. Dette gir som regel også en opplevelse av dyp avspenning og ro. Stress frigjøres sammen med en følelse av å lande i seg selv.

Avslutningsvis har vi gjerne en liten prat om det som er kommet opp i løpet av timen og setter kursen videre. Om klienten ønsker og det er formålstjenlig vil jeg også vise noen enkle og effektfulle øvelser som setter klienten i stand til å jobbe videre på egenhånd mellom behandlingene. Øvelsene kan gjerne benyttes også etter behandlingene er ferdig som forebggende tiltak, og hjelpe klienten i å bli selvhjulpen i å ivareta egen helse og velvære. Vår naturlige tilstand. Glede.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Improve Your Life, Go The myEASY Way™