Polaritetsterapien historie og grunnpillarer

Dr. Randolph Stone

Polaritetsterapien er grunnlagt av den østerisk-amerikanske Dr. Randolph Stone (1890-1981) D.O.,D.C.,N.D. Men de historiske røttene strekker seg tusener av år tilbake i tid. Dr. Stone utdannet seg innen osteopati, kiropraktikk og naturopati. Men hans overbevisning var at livet bestod av langt mer enn ren kjemi og biofysikk og at helse og helbred dreide seg om mer enn å bare behandle symptomer. Dr. Stone oppdaget tidlig i sin karriere at den mekaniske forståelsen av biologiske prinsipper ikke ga varige resultater. Han så at strukturelle manipulasjoner, rensende dietter og kostholsdendringer ikke var nok til å gi varige resultater. Det måtte være en manglende ingrediens i hans praksis. Denne fant han gjennom reiser og studier i nære og fjerne østen. Kanskje særlig i den ayurvediske indiske tradisjonen. Det han fant var den manglende ingrediensen som skulle binde sammen de østlige og vestlige tradisjonene, nemlig energi. I dette lå også realisasjonen av at energi er bevegelse og at bevegelse er manifisteringen av energi. En livslang undersøkelse og studie av energikroppen førte Dr. Stone frem til det som idag er Polaritetsterapien. Han utviklet polaritetsterapien med grunnlag i fire grunnpillarer:

  1. Terapeutiske berøringer og manipulasjoner.
  2. Rensende og helsebyggende dietter.
  3. Spesielle polaritetsøvelser (polaritetsyoga).
  4. Veiledning til positiv tenkning og adferd; dette kommer også som et resultat av de tre andre delene av behandlingen.

Menneskets trådløse anatomi (ill. Dr.Randolph Stone)

Systemet for de terapeutiske berøringene og manipulasjonene bygger på et inngående studium av “menneskets trådløse anatomi” som Dr. Stone kalte det. Denne trådløse anatomien går ikke i kanaler og nervebaner, men beveger seg i pulserende bølger med utgangspunkt i chakraene (kroppens energitransformatorer/motorer) og trappes ned i det tredelte nervesystemet med teknikker for å behandle det sympatiske-, parasympatiske-, og sentralnervesysemet og deretter videre til resten av den fysiske kroppen hvor han så på ubalanser i vev, muskler, skjelett og organer som uttrykk for ubalanser i energiflyten. Som en siste del av balanseringen av klienten utviklet han milde teknikker for å rette opp skjevheter i muskel- og skjelettsystemet.

De rensende diettene utviklet han med bakgrunn i sin kunnskap som naturopat. Diettene hjelper til med å rense ut slaggstoffer og toksiner som er samlet opp i kroppen gjennom langvarig uheldig diett og livsstil. Ved hjelp av en sunn diett og livsstil er det derimot mulig å gjenopprette og opprettholde en balansert og god indre kjemi som er avgjørende for vår helse og velvære.

Polaritetsyogaen er en serie med tøyende og frigjørende øvelser som styrker kroppens energi og elastisitet og brukes som supplement til behandlingene. Øvelsene kan klienten fortsette å bruke etter at behandlingen er ferdig til å vedlikeholde og forebygge sin egen helse.

Dr. Stone så også viktigheten av tanker og emosjoner som underliggende patogene (sykdomsfremkallende) faktorer i de fleste sykdomsprosesser. Dette tas også i betraktning og bearbeides. En viktig del av behandlingen er å få klienten til å utvikle et positivt syn på seg selv og ta ansvar for sin egen prosess. Her ligger også nøkkelen til varig helse, gjennom å ta ansvar for sin egen tilstand settes man også i stand til å gjøre noe med den. Her sees terapeuten som læreren som hjelper eleven (klienten) til å returnere til, og selv opprettholde et fullverdig og vitalt liv.

Polaritetsterapiens teknikker og hjelpemidler forsøker å bringe klienten tilbake til en naturlig tilstand av helse og likevekt og gi dem teknikker og forståelse til å opprettholde denne tilstanden av naturlig velvære, positivitet og glede.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Improve Your Life, Go The myEASY Way™